Privatumo politika

I. SĄVOKOS:

 1. Svetainė – internetinis galerijos „terra recognita“ portalas TERRARECOGNITA.COM, kuris yra pasiekiamas adresu www.terrarecognita.com
 2. TERRARECOGNITA.COM yra Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302662023, registruotos buveinės adresas – Krivių g. 42-7, Vilnius, galerijos adresas – Stiklių g. 7,  LT – 01131, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. El. pašto adresas: [email protected], telefono numeris +37067560722, 852313907.
 3. Naudotojas – bet kuris asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine bei joje esančia elektronine parduotuve.
 4. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
 5. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
 6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė ar kontaktinė informacija.
 7. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine ir joje esančia elektronine parduotuve.
 9. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 10. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d.  įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
 11. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
 12. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine bei užsakant elektroninėje parduotuvėje esančius dirbinius.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją perskaito užsisakydami dirbinius  elektroninėje parduotuvėje. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys dirbinius iš elektroninės parduotuvės.
 4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai TERRARECOGNITA.COM gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas užsisako dirbinius per elektroninę parduotuvę.
 5. Asmenys, norintys pirkti dirbinius iš elektroninės parduotuvės, Svetainėje, privalo pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pristatymui reikalingą adresą.
 
III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
 1. Naudotojui užsakant dirbinius iš elektroninės parduotuvės, yra renkami ir saugomi šie duomenys:  Asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.
 2. Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti TERRARECOGNITA.COM įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”
 3. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.
 
IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
 1. TERRARECOGNITA.COM naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
  1. 1.1. Elektroninėje parduotuvėje esančių dirbinių užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti elektroninėje parduotuvėje siūlomus dirbinius, Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiam dirbiniui užsakyti.
  2. 1.2. Efektyvaus dirbinių pristatymo tikslais. TERRARECOGNITA.COM rūpinasi, jog elektroninėje parduotuvėje esančių dirbinių pasirinkimas bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslais TERRARECOGNITA.COM renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
 3. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
 4. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti naudotojų IP adresus.
 
V. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
 1. TERRARECOGNITA.COM informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  1. 1.1. jei yra Naudotojo sutikimas;
  2. 1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis TERRARECOGNITA.COM pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, dirbinių užsakymas ir pan.;
  3. 1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  4. 1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 2. TERRARECOGNITA.COM asmens duomenų tvarkytojai yra UAB „Prieskoniai verslui“.
 
VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS
 1. Naudotojas suteikia teisę TERRARECOGNITA.COM rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą TERRARECOGNITA.COM rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. TERRARECOGNITA.COM iš Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad TERRARECOGNITA.COM turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
 2. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis TERRARECOGNITA.COM surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Naudotojas turi iš anksto kreiptis į TERRARECOGNITA.COM elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. TERRARECOGNITA.COM įgyvendina Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo prašymo gavimo.
 3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į TERRARECOGNITA.COM elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. TERRARECOGNITA.COM įgyvendina Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo prašymo gavimo.
 4. TERRARECOGNITA.COM Asmens duomenis saugo 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
 5. Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis TERRARECOGNITA.COM turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu TERRARECOGNITA.COM yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Naudotoju, ar jeigu TERRARECOGNITA.COM yra pastebėjęs atitinkamo Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
 6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Naudotojas gali kreiptis į TERRARECOGNITA.COM elektroniniu paštu [email protected]
 
VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 1. TERRARECOGNITA.COM užtikrina, jog Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2017 m. rugsėjo 14 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.